Misja

Akcja Job zobowiązuje się podejmować działania w sposób odpowiedzialny i trwały, aby wypromować innowacyjne rozwiązania w zakresie nowoczesnego podejścia do zatrudnienia transgranicznego oraz krajowego.

Wizja

„Ludzie przede wszystkim” tworzą zyskowny biznes zarówno dla Pracowników, jak i Klientów którzy będą mogli połączyć wymogi nowoczesnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wartości ludzkich oraz Akcjonariuszy.

Wartości:

  • pasja do pracy
  • podejście biznesowe
  • otwartość na ludzi
  • szacunek dla naszego środowiska
  • łączymy biznes z odpowiedzialnością humanistyczną
 
 
 
 
 
projekt strony: feist.pl